Brålanda Företagarförening är nominerade till hederspriset med följande motivering.

 

 

 

Brålanda Företagarförening har ett engagemang inom ett stort antal frågor som berör alla människor i Brålanda med omnejd. Man samverkar på ett framgångsrikt sätt med föreningslivet i bygden och skapar engagemang hos invånarna. Arbetet präglas av lyhördhet för vilka frågor som bidrar till ett attraktivt samhälle. Genom att underlätta för nystartade företag och ett gott samarbete med skolan bidrar Brålanda Företagarföring till att lägga grunden för konkurrenskraft hos bygdens näringsliv.

bralandan

 

Sammanfattning

Föreningen har genom idogt samarbete med olika berörda parter jobbat för att samhället och bygden inte skall tappa mark i en allt mer hårdnande konkurrens inom de olika sektorer som är Brålandas grundstomme.  I omnejden finns cirka 500 företagare på ungefär 5 000 invånare. Inom näringar som lantbruk, maskinhandel, livsmedelsproduktion, svets och mekanik, restaurang och catering, bygg och anläggning, service i oändliga former, skogsbruk, handel, turism upplever man en anda som döpts till Brålanda-andan, som verkligen sätter Dalsland på kartan.

 

Företagarföreningen deltar i samhällets arbete för att bidra och påverka när det gäller allt ifrån skola till äldreomsorg samt uppmuntrar unga till företagsamhet för att nämna några exempel. Föreningen har nära kontakt med Vänersborgs kommun i frågor som exempelvis kommunikation där arbetet för bland annat tågstopp ligger högt på agendan. Nu senast har föreningen varit med i arbetet när kommunen tagit fram en ny ÖP, översiktsplan. Representanter för föreningen deltar även i arbetet i kommunens näringslivsråd samt i föreningen FORUM Vänersborg. Det är ett forum för samverkan mellan företagare, föreningar och kommunen. Syftet är att stärka Vänersborgs attraktionskraft för såväl boende som företagsetableringar.

 

Föreningen ser till att alla elever i årskurs 9 som vill ha sommarjobb får möjlighet till det. Det sker i ett samarbete med ungdomsgården och privatpersoner. För några år sedan var föreningen initiativtagare till att starta upp Brålanda Galleria som idag fungerar som en företagskuvös för det lilla företaget.  Här kan man prova sina vingar tillsammans med tiotalet andra företagshyresgäster. Föreningen deltar i en arbetsgrupp för att stötta, ge inspel och hitta finansiärer för att möjliggöra att starta upp Dalslands Naturbruksgymnasium AB.

 

Andra lördagen i månaden arrangerar föreningen temadagar som drar publik från när och fjärran. Temadagarna är allt från författardagar, konstrundor, närproducerat, loppisrundor, motordag, hantverk till bygdefest. Aktiviteterna kring dessa dagar sker i samverkan med olika föreningar i bygden, privatpersoner och företagare. Alla temadagar har egna arbetsgrupper för att skapa engagemang och draghjälp. Nu senast har föreningen samverkat med idrottsföreningarna SK Granan och Brålanda IF för att tillsammans med Vänersborgs kommun som finansiär skapa ett utomhusgym. Olika medlemsaktiviteter såsom studiebesök eller ”after work” arrangeras regelbundet.

 

Ett mångårigt samarbete med Lions Club Brålanda har resulterat i ett av landets största tomtetåg, som attraherar många besökare till nytta för bygden.  Rekordet sattes 2002 med ca 2 500 tomtar, vilket finns noterat i Guinness rekordbok. Antalet besökare uppskattades vid det tillfället till ca 15 000 personer.

 

Detta är ett axplock ur vad Brålanda Företagarförening helt på ideell basis arbetar med.  Fingertoppskänsla och lyhördhet gör att företagen i bygden samverkar och kommunicerar på ett vägvinnande sätt, till nytta för alla i bygden.

 

Kontaktperson Brålanda Företagarförening

Christina Milén Jacobsson

0708 – 23 13 96

cmj@telia.com