Hur jobbar utvecklar vi turismen i Brålanda,
Plats: Café Gula Huset