Fotograf Annika Land

 

 

 

Vid årsmötet 2019 valdes följande styrelse

Ordförande               Kicki/Christina Milén Jacobsson

Vice Ordförande       Thore Johansson

Sekreterare              Åsa Edvardsson

Kassör                      Bo Pettersson

 

Ledamöter

Christel Thuresson

Jadwiga Buras

Joakim Asservik
Margareta Waldemarsdotter

Börre

 

Uppdateras inom kort med kommittér, styrgruooer, referensgrupper mm

 

 

 

 

 

 

Från ett av våra styrelsemöten

Fotograf Karolin Olsson, näringslivsutvecklare Vänersborgs Kommun