Fotograf Annika Land

 

 

Från ett av våra styrelsemöten

Fotograf Karolin Olsson, näringslivsutvecklare Vänersborgs Kommun