PRESSMEDDELANDE 2017-12-01

Dingle Naturbruksskola planerar utbildning på Nuntorp
I det pågående arbetet med förstudien för Gröna Klustret Dalsland beskrivs tre verksamhetsområden som bör finnas i det kommande klustret, på plats på Nuntorp eller som aktörer i klustrets nätverk. Det handlar om företag inom gröna kommersiella näringar, forskning och utveckling samt utbildning.

 

Under hösten har ett företag - Swedish Agro Machinery - beslutat förlägga delar av sin verksamhet till Nuntorp. Inflyttning beräknas till mars 2018.

 

Inom utbildningsområdet har också ett samarbete inletts med Dingle Naturbruksskola vilket fått till följd att Dingle Naturbruksskola planerar förlägga vissa utbildningar till Nuntorp. Ansökan till skolinspektionen förbereds just nu och intentionen är att denna ska kunna inlämnas senast 31 januari 2018 vilket möjliggör start för utbildning på Nuntorp hösten 2019, förutsatt att tillstånd beviljas.

 

Samverkan mellan Dingle Naturbruksskola och Gröna Klustret Dalsland innebär en nödvändig förstärkning av utbildningsverksamheten inom gröna näringar , eftersom de båda utbildningsanordnarna har olika inriktningar och därför kommer att komplettera varandra på ett bra sätt.

 

På nästa avstämningsmöte för förstudien Gröna Klustret Dalsland kommer mer information att lämnas av projektgruppen för Gröna Klustret Dalsland tillsammans med Göran Holmberg, Dingle Naturbruksskola.

 

Ni är därför välkomna till Brålanda Vandrarhem torsdag 14 december kl 18.30 (anmälan)

 

Beställare av förstudien Grönt Kluster Dalsland är Dalbo Hushållningsgille och Brålanda Företagarförening.

 

 

Lars-Göran Berg

Projektledare Gröna Klustret Dalsland

0730-301548

 

 

Göran Holmberg

Dingle Naturbruksskola

0709-812938