http://www.positionvast.se/

Effektiv service för etablerare och investerare

Position Väst erbjuder, på uppdrag av 17 västsvenska kommuner, etableringsservice som underlättar ditt företags besluts- och etableringsprocess. Här finns hög kompetens, starka nätverk, bra kommunikationer, gott om mark och lokaler, väl utbyggd IT-struktur, ett positivt innovationsklimat och fantastiska livsmiljöer. Och kostnadsbilden är mycket förmånligare än i storstäderna.