Lördag 10 juni 2017

Hittills anmälda som medverkar är

Euqumeniakyrkar 
Countryklubben

 

 

Vill Du också vara med?
Kontakt Britt Johansson, 070-630 05 27
som driver Britts Bakstuga
(finns inne i Brålanda Galleria)

 

 

 

 

Uppdateras allt eftersom....