Här är vi i full gång och skriver synpunkter på ÖP (Översiktsplanen) till Vänersborgs Kommun


Hur ser tågstoppen idagesläget.....

Möte med Kommunen, Kommunalförbundet Fyrbodal och föreningens infrastrukturgrupp