FÖRETAGARE SOM SAMVERKAR FÖR EN ATTRAKTIV OCH LEVANDE LANDSBYGD. DET KALLAR VI BRÅLANDA-ANDAN

 

Välkommen

som

medlem

 

 

 

 

2016 har varit ett uppmärksammat år

Vi är glada för alla utmärkelser som föreningen fått

 

Dalslandsmedaljen

www.250möjligheter.se

Sparbanksstiftelsen Väst

 

 

 

 

 

Loppisrunda 2018-10-13
Minst mellan kl  10-14

Över 25 unika loppisstopp med över 60 utställare

För detaljerad info samt länk till google
Se Facebook Loppisrundan i Brålanda

Papperskopia finns att hämta inne på Brålanda Galleria
Lördag kl 10-14


 

 

 

Vi är så glada!
Flera företag hör av sig och vill bli medlemmar.
Vill Du också?

Kontakta Ingegerd
073-324 14 99

eller

ingegerd.lundgren@jilun.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita en teckning och hjälp oss med namnförslag till vår tränalle
 som står utanför Brålanda Galleria.

 

Teckningen inlämnas till Anna på Annas lilla Presentbod
som finns inne i Brålanda Galleria senast Lördag 8 september kl 14

 

Prisutdelning på scenen under Bygdefesten efter kl 14,30

Du kan vinna ett presentkort a 300 kr från Brålanda Galleria

 

 

 

Vill du se en film från tidigare år?

https://www.facebook.com/VisitTV/videos/1874704899224083/