2018-02-05

Gröna Klustret Nuntorp - pressmeddelande

Klustrets idé om att skapa en klustermiljö som skapar utvecklingsmöjligheter för utbildningar, forskning och överföring av kunskap inom de gröna näringarna, har under arbetet med förstudien successivt förstärkts. Med en månad kvar av tiden för förstudien finns många indikationer på att visionen om det gröna klustret på Nuntorp,  centralt beläget i Bohuslän-Dal, kommer att kunna förverkligas. Redan nu finns några företag på plats, förfrågningar om kurser, konferenser och event är många och flera forskare och teknikutvecklare har hört av sig och vill samverka med det framtida klustret.

Dinglegymnasiet

Vid Gröna Klustrets förra stormöte i december berättade man från Dinglegymnasiet om beslutet att ansöka om tillstånd att bedriva utbildning även på Nuntorp med inriktning mot lantbruk och häst, liksom gymnasiesärskola. De marknadsundersökningar som bifogas anmälan visar på ett stort intresse för naturbruksutbildning på Nuntorp. Över 100 elever av 485 som svarat kan tänka sig att läsa Naturbruk på Nuntorp. Näringens efterfrågan är också stor. I stort sett alla de företag som svarat på enkäten kan tänka sig anställa elever från Nuntorp.  Det är likadant när det gäller Gymnasiesärskola på Nuntorp med inriktning på programmet skog, mark och djur. Där kan 23 av 80 som svarat tänka sig att gå på Nuntorp och de kommuner som kontaktats i projektet ser ett stort behov av  gymnasiesärskola på Nuntorp.

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB

Under senare tid har det också blivit klart att Lärlingsgymnasiet i Sverige AB ansöker om tillstånd att få bedriva utbildning på Nuntorp.

Lärlingsgymnasiet som fyller 10 år i år , verkar för småskalighet dels för att nå anställningsbarhet men också för att ge alla lärlingar chansen att nå sina kunskapsmål.

Genuin lärlingsutbildning har hög lärartäthet. Lärlingsgymnasiet har hela tiden individen i fokus.

Tillsammans med värdföretagen kvalitetssäkrar vi utbildningen. Lärlingsgymnasiet arbetar för anställningsbarhet av lärlingarna tillsammans med skolans värdföretag. Blivande värdföretag i Dalsland välkomnar utbildningsformen och skolan .

Med ett genuint lärlingskoncept och duktiga pedagoger hoppas vi att i samverkan med våra värdföretag få ungdomarna i Dalsland att stanna kvar på sin hemort istället för att flytta till andra delar av landet efter sina gymnasiestudier .Lärlingsgymnasiet integrerar ungdomarna i företag redan under utbildningstiden och de företag som i samverkan med facket beslutar så, kan om de önskar, anställa eleven under studietiden.

Anställningsbarheten är så hög i Lärlingsgymnasiet så de som inte tänkt läsa vidare på högskolan fortsätter med sitt jobb som de fått under studietiden.

Lärlingsgymnasiet satsar på industritekniska programmet och fordon-och transportprogrammet i Dalsland.

 

För både Dinglegymnasiet och Lärlingsgymnasiet gäller att ansökan till Skolinspektionen inlämnats 31 januari. Under våren bereds deras respektive ansökningar och under början av hösten 2018 väntas besked. Vid positiva beslut gäller start för utbildningarna hösten 2019.

 

För utbildningsområdet gäller också att Barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborgs kommun fått i uppdrag att utreda möjlighet till förhyrning av lämpliga lokaler för att kunnat bedriva förskola på Nuntorp. Behovet av förskolelokaler i Dalslandsdelen av kommunen ökar och en placering på Nuntorp är en möjlighet.

Förstudien Gröna Klustret Nuntorp gå nu in i sitt slutskede. Det avslutande stormötet

( grindmöte 3 ) kommer att äga rum 28 februari kl 18.30 i Brålanda vandrarhem. Då kommer förstudiens  slutsatser att presenteras, för att sedan under mars månad formuleras i en slutrapport med inlämningsdatum 31 mars.

 

 

För kontakt

 

Lars-Göran Berg                 Marianne Jakobsson                                        Göran Holmberg

Gröna Klustret Nuntorp       Lärlingsgymnasiet i Sverige AB                         Dinglegymnasiet

 

Tele 0730 301548

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation från mötet

2017-12-14

se i "rullgardinen"

 

 

 

Se mer info i "rullgardinen"