2018-01-14

 

På senaste styrelsemötet förra veckan var Karin Stenlund och Boel Carlsson från Fyrbodals kommunalförbund med och pratade om fossilfria transporter och särskilt om biogas och Biogas Brålanda. Kommunalförbundet arbetar med att stötta företag och kommuner i Fyrbodal att ställa om sina transporter till fossilfrihet, framförallt biogas eller el. I Brålandabygden är ju förutsättningarna gynnsamma för biogas eftersom det finns både gasproduktion och gastankstation (QStar).

 

Styrelsen beslutade att tillsätta en referensgrupp som tillsammans med Karin och Boel arbetar vidare med frågan. Trots fördelar med biogas och att det är lokalt producerat är det inte många Brålandabor som kör gasbil. Referensgruppen ska diskutera vad det beror på och vad det är för hinder som ligger i vägen. Kanske finns det nya affärsidéer kring biogasen som kan gynna bygden och företagandet. Målet är att förbereda ett lämpligt upplägg på ett kommande möte med företagarföreningens medlemmar. Thore Johansson och Joachim Wallin anmälde redan under kvällen att de vill vara med i gruppen.

 

Vill du också vara med? Hör av dig till mig snarast i så fall.

 

Mvh

Kicki/Christina Milén Jacobsson

Ordförande Brålanda Företagarförening

070-82 313 96

cmj@telia.com

 

www.brålandaföretagarförening.se

Facebook; Brålanda Företagarförening

Facebook; Brålanda i samverkan

 

 

 

OBS nedan hämtat från kommunalförbundets hemsida

http://www.fyrbodal.se/dettajobbarvimed/samhallsutveckling/affarsdrivenmiljoutveckling/biogasochelfordon.4.5cd96d3c14bbf6a1d2759822.html