Temadagar 2018

Datum

13 januari           Författare

10 februari         Nutid – dåtid

10 mars             Konst

14 april              Loppis

12 maj               Motor

9 juni                 Inför valet

14 Juli               Rosor

11 Augusti         Hantverk & Mathantverk

8 september     Bygdefest

13 oktober        Loppis

10 November   Föreningsliv

1 December     Julmarknad & Tomtetåget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETER - temadagar 2017

 

Lördag 14 januari                   Författare

Lördag 11 februari                  Konst

Lördag 11 mars                      Hälsa

Lördag 8 april                         Loppisrunda

Lördag 13 maj                        Motor

Lördag 10 juni                        Mångkulturellt

Lördag 8 juli                           Rosor

Lördag 12 augusti                  Hant- och mathantverk

Lördag 9 september               Bygdefest

Lördag 14 oktober                  Loppisrunda

Lördag 11 november              Föreningsliv

Lördag 2 december               Julmarknad och tomtetåget

 

 

 

 

Event 2016