Bildserie från mötet 2017-12-14
OBS, detta är en förstudie, arbetsmaterial, inget är beslutat än