FÖRETAGARE SOM SAMVERKAR FÖR EN ATTRAKTIV OCH LEVANDE LANDSBYGD. DET KALLAR VI BRÅLANDA-ANDAN

 

Välkommen

som

medlem

 

 

 

 

2016 har varit ett uppmärksammat år

Vi är glada för alla utmärkelser som föreningen fått

 

Dalslandsmedaljen

www.250möjligheter.se

Sparbanksstiftelsen Väst

 

 

 

Powerpoint från 2017-12-14
Grindmöte 2 Förstudie Grönt kluster Dalsland

Se flik i rullgardin Grönt Kluster

 

 

 

 

 

Inför loppisrundan 14/4-2018

 

Det finns flera platser som man kan hyra in sig på!

Titta i fliken aktiviteter

Välj Loppisrunda!

 

Dessutom börjar enstaka utställare anmäla sig!

Spännande loppisrunda utlovas!

Boka in redan nu, kommande årsmöte! 2018-03-22

 

 

 

 

Fossilfri?

Vill Du ingå i referensgruppp?

 

På senaste styrelsemötet (onsdag förra veckan) var Karin Stenlund och Boel Carlsson från Fyrbodals kommunalförbund med och pratade om fossilfria transporter och särskilt om biogas och Biogas Brålanda. Kommunalförbundet arbetar med att stötta företag och kommuner i Fyrbodal att ställa om sina transporter till fossilfrihet, framförallt biogas eller el. I Brålandabygden är ju förutsättningarna gynnsamma för biogas eftersom det finns både gasproduktion och gastankstation (QStar).

 

Styrelsen beslutade att tillsätta en referensgrupp som tillsammans med Karin och Boel arbetar vidare med frågan. Trots fördelar med biogas och att det är lokalt producerat är det inte många brålandabor som kör gasbil. Referensgruppen ska diskutera vad det beror på och vad det är för hinder som ligger i vägen. Kanske finns det nya affärsidéer kring biogasen som kan gynna bygden och företagandet. Målet är att förbereda ett lämpligt upplägg på ett kommande möte med företagarföreningens medlemmar. T
Thore och Joachim anmälde redan under kvällen att de vill vara med i gruppen. Vill du också vara med?

Hör av dig till ordförande Kicki/Christina Milén Jacobsson
cmj@telia.com eller 070-82 313 96

 

 

 

FÖR MERA INFO SE FLIK ÖVRIGT
Underrubrik  BIOGAS

Vi behöver Din och Ditt företags hjälp!

Sedan Västra Götalandsregionen lade ner Naturbruksgymnasiet Nuntorp har fastigheten försålts och ett arbete med att skapa ett Grönt Kluster runt Nuntorp har påbörjats. Vi i Brålanda företagarförening och Dalbo Hushållningsgille är projektägare till det arbetet. Eftersom en naturbruksskola är en viktig aktör i ett Grönt Kluster har Naturbruksgymnasiet Dingle fått möjlighet att utveckla verksamheten och undersöka möjligheterna att starta en naturbruksutbildning på Nuntorp.

En utbildning på Nuntorp kommer att bli ett bra komplement till utbildningen på Dingle. I ett första skede är det aktuellt med specialiseringar mot Lantbruk och häst, liksom gymnasiesärskola.

Senast första februari 2018 ska en ansökan om att få starta en friskola och frisärskola vara inlämnad till Skolinspektionen.

Med anledning av detta ber vi Er svara på frågor. Detta för att synliggöra näringens intresse och behov av en friskola i Dalsland med inriktning mot de gröna näringarna. Resultatet från Era svar och näringens sammantagna intresse är en viktig förutsättning i vår satsning, uthållighet och utgör en av grunderna i ansökan.

”Tillsammans för en hållbar framtid där vi och näringslivet tar gemensamt ansvar för den gröna näringens framtida behov av arbetskraft”

 

För att utreda de gröna näringarnas intresse och behov önskar vi att Ni förutsättningslöst svarar på frågorna i enkäten.

Ditt svar önskar vi att Ni mailar till oss omgående dock senast 25 januari
Vill Ni bestlälla enkät, maila till gronaklustret.dalsland@gmail.com

MERA INFO SE I MENY GRÖNT KLUSTER

 

Vi är så glada!
Flera företag hör av sig och vill bli medlemmar.
Vill Du också?

Kontakta Ingegerd
073-324 14 99

eller

ingegerd.lundgren@jilun.se

 

 

 

 

 För mera info se
Facebook Jul i Brålanda

Se också i menyn
Aktiviteter
Tomteparad och julmarknad 2017

Fotograf Gamma Anindya Soetari Berg

Ett nytt och trevligt inslag i årets Tomtetåg blir att ridande Polis kommer att delta i kortegen.
Polisen kommer också under delar av dagen finnas i samhället både med vanlig patrull och till häst.

Vill du se en film från tidigare år?

https://www.facebook.com/VisitTV/videos/1874704899224083/